Tag Archives: Borgerlig hegemoni

Välgörenhet

Detta kommer bli ett kort inlägg om hur idiotiskt det är när man hyllar t.e.x. en kändis för att den ger lite pengar åt fattiga barn i länder drabbade av imperialism:

Det gör mig alltid lika irriterad när folk tjatar om sån här skit. De människor som stödjer sig på detta systemet, de människor som upprätthåller detta system av förtryck blir hyllade för att de kompenserar lite för ett fåtal personer. Vi ser alltså inte på problemet som något man verkligen kan avskaffa. Det visar verkligen hur djupt rotad den borgerliga hegemonin är, vi tänker inte på att de som gör detta är en del av systemet som överhuvudtaget har skapat dessa problem, det känns bara som en naturlig del av samhället, världen är i ett oföränderligt tillstånd av ojämlikhet och lidande. Det är nog huvudsakligen eftersom att de flesta inte tänker på samhället på detta viset, man tittar på dag för dag och isolerar sig från självaste systemet. Därför kanske det också är bättre att organisera folk i vardagspolitik, i frågor som berör de, på arbetsplatsen eller bostadsområdet. Jaja, tillbaka till dagens tema. Har inte så mycket mer att säga, drar ett Marx-citat för att avsluta det helt enkelt:

Det är en nödvändig förutsättning för kapitalet, att det existerar en klass som inte äger något annat än sin arbetsförmåga.

Advertisements

Fascismens grund i samhället

Som jag sa i min första artikel så har mycket folk radikaliserats och den revolutionära militansen har även ökat bland ”vanligt folk”, på samma gång står fascisterna vid fronten, vi kan kalla det för en kedjereaktion eftersom båda situationerna har drivit på varandra, varför är det möjligt för fascisterna att nå framgångar så lätt?
Som vi vet är fascismen inte någon ideologi i opposition till den nuvarande samhällsordningen, den är snarare den mest radikala försvararen av denna ordning, när det uppstår ”krissituationer” (ofta revolutionära situationer) så har många gånger de fascistiska grupperna tagit ledningen och framställt sig själva som de progressiva, de som vill ha en verklig radikal förändring, hur är det möjligt?
Fascisterna har varken behov utav någon konkret teori eller någon slipad argumentation, de förlitar sig på den reaktionära kultur som till en stor del lever kvar i Sverige, de förlitar sig på kulturell efterblivenhet, det är alltid lätt för reaktionärer att försvara sin ideologi och sina mål eftersom dem bygger på något som redan etablerats. Därför går inte fascismen i sig att bortargumentera eller ta bort, den har naturligt växt fram som ett försvar för det hierarkiska samhälssystemet, dess grund i samhället försvinner med den borgerliga hegemonin och resten av den kvarlevande reaktionära kulturen. Fascismen kanske vill upprätta en ny statsmakt men det enda radikala med den är hur radikalt den försvarar bakåtsträvande, förlegade idéer och den redan upprättade samhällsordningen. Fascisternas rötter som håller uppe de kommer direkt ur en tusenårig reaktionär kultur som lever kvar i de flesta länder. Detta är ett av de största problem marxister och andra antikapitalistiska strömningar stöter på när man agiterar för folket, marxismens idéer är inte där från början, vi kan inte bara komma med enkla svar eftersom svaren inte förut funnits för de flesta, vi blir oftast fostrade genom rasistiska och reaktionära idéer. Alltså går inte fascismen att avskaffa utan att vi avskaffar hela det kapitalistiska systemet, detta var en utav de lärdomar vi kan dra från den kinesiska kulturrevolutionen, om vi vill motarbeta reaktionära strömningar i samhället måste vi förändra hela samhället i grunden.