Revolution i dagens Sverige?

Jag tror att revolution i dagens Sverige är möjligt.

Men för att vi överhuvudtaget ska kunna diskutera möjligheterna för en revolution i Sverige måste vi bryta med den gamla idén om en revolution som en landsomspännande insurrektion där över 51% av befolkningen tagit till vapen gemensamt. Ja, massorna gör revolution, men det kan ta fler sätt att uttrycka sig förutom att alla helt plötsligt i nån slags enad aktion tar till vapen. Faktum är att 51% av landets befolkning aldrig gemensamt kommer ta upp vapen, om de inte blir tvingade till det av den styrande statsmakten. Även revolutioner börjar i det lilla. Revolutioner brukar börja då folk i mindre områden tar upp sin kamp just där dom är verksamma eller bor. Revolutioner brukar sprida sig genom seger i mindre kamper.

Vissa menar att vi ska vara populistiska och anpassa oss till det folk tycker och tänker, inte avvika eller sticka ut, men vad är folkets vilja? Vad är den växande mentaliteten bland folket idag? I många områden i Sverige idag finns det ett starkt hat mot de statliga auktoriteterna. Man har inget tillit för den borgerliga staten. Där tror jag också vi snubblar på en rätt vanlig sak bland kommunister idag: Man hoppas och önsketänker att militär och polis ska ställa sig på våran sida i revolutionen. Nej, den situationen kommer inte. Sådant önsketänkande leder bara till nederlag och står i vägen för att vi ska kunna bygga en rörelse kapabel till revolution i dagens Sverige. Folket vill ha revolution, det är det vi måste inse. Men en stor del av folket har inte heller insett att den förändring dom talar om är just en revolution. Folket klagar konstant på kapitalismen och allt som kommer med den, man talar om förändring, och många unga tar även en militant hållning. Det är då ironiskt att kommunisterna i sitt försök att vara folkliga går just åt det andra hållet för att nå de revolutionära folken.

Låt oss ta exemplet ISIS. ISIS är inte bara våra fiender, det är också en grupp som visar på viljan hos många unga idag att föra revolution och att bekämpa imperialismen. Unga idag vill ha en tro, de vill ha hopp, något att kämpa för. Det är den så kallade vänstern som saknar detta mest idag. Men den enda stora grupp idag som inte får något utåtriktat stöd från stormakter är just ISIS. Nu ska vi inte gå in på vad dom faktiskt skapar för situation för imperialisterna, de slåss mot Amerikanska soldater och får inte stöd av Ryssland. Många ungdomar känner en vilja att kämpa, tyvärr är den grupp som visas upp i media och som för en “kamp”, om man nu vill kalla den det,  ISIS.

Vissa tror att vi anpassar oss till förhållandena när “högervindarna blåser” och vi antar en mer populistisk retorik eller talar mindre om våra ideal när det enda vi egentligen gör i de situationerna är att vi backar för fienden.

Många kommunister idag vill tro att revolutionen är något vi ska vänta på, något som kommer med tiden. Om man bara tänker efter lite vet vi att den inte kommer göra det. Eller visst, om en mycket lång tid brukar man ju säga att socialismen kommer komma av sig själv. Men då talar vi om ett par hundra år. Det tar helt bort värdet från oss att vara organiserade. Om vi vill ha socialism bör vi kämpa för den nu. Dessutom är det svårt för mig att se hur denna revolution om flera hundra år ska komma när allt kapitalismen gör idag är att stärka sin auktoritet och hegemoni i samhället. Det måste inte heller alltid gå framåt historiskt, jag tror inte att socialismen kommer av sig själv, jag tror att samhället kommer rasa totalt om vi inte för kampen. Vi måste välja mellan socialism och barbari, alla som insett detta har som ansvar att kämpa för socialismen.

Om vi då utgår ifrån att revolutionen inte skapar sig själv, då måste vi skapa den. Hur ska vi skapa revolutionen? Vi måste vara organiserade med revolutionen i åtanke, allt vi gör bör vara för att bygga förutsättningarna för revolutionen och stärka våran egna basområden. Det är nästan lika absurt att tala om en gemensamt koordinerad landsomspännande revolution som att tala om permanent revolution. Jag skriver nog mer om mina tankar kring att föra revolution i Sverige snart. Jag hoppas jag inte bara spretade runt och att jag klargjorde lite tankar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s