Anarkistisk elitism

Detta inlägget kan uppfattas som om jag generaliserar, och visst är det lite så, jag talar nu inte om den anarkistiska rörelsen teoretiskt utan om hur denna brukar organisera sig och agera. Jag är ändå medveten om att ingen rörelse är homogen och monolitisk, även om många anarkister vill ha den så 😛

Anarkister fördömer ofta Leninismen genom att kalla den elitistisk, isolerad från folket. Men låt oss ta en titt på hur många anarkister organiserar sig och beter sig. Även denna rörelse är elitistisk om inte ännu mer. Men detta på ett annat plan. Den anarkistiska rörelsen är individuellt elitistisk, den skapar en kult kring “medvetenheten”, kring sin rörelse. När anarkister fördömer samhället, fördömer även många anarkister de människor som lever i detta samhället. Man fördömer inte strukturerna som något härskarklassen ansvarar för utan som något det vanliga folket ska hållas ansvariga för, detta är delvis sant, men det är inte för att de är dumma, det handlar om indoktrineringen och att det inte finns bra nog möjligheter att faktiskt organisera sig. Anarkister ser på det alldeles för ofta som en fråga om individer och deras beteende, detta av ett naturligt skäl, den anarkistiska rörelsen är individualistisk och gör därför inte gemensamma och kollektiva analyser av samhället. Leninister är mycket medvetna om sin elitism, den är ett måste för att leninismen ska vara just det den är, men leninismen är elitistisk på ett kollektivt plan, ett materialistiskt plan, den söker organisera de den kan i samhället för att kanalisera proletariatets kamp. Denna grupp blir naturligtvis en förtrupp, en elit, eftersom den väljer att organisera den större delen av samhället, den springer före klassen. Skillnaden är att den inte isolerar sig från den grupp den vill organisera utan snarare vill lära av den.Vi må fördöma systemet men vi fördömer inte folket, även om majoriteten av folket just nu har skitiga åsikter, det är av en naturlig anledning, borgerlig hegemoni, indoktrinering. Om vi vill organisera folket så kan vi inte vara emot de.

Anarkister organiserar sig ofta kring dogmer om deras egna medvetenhet. De söker inte organisera något utan väntar på att fler ska ansluta sig till deras hatar-klubb. Visst vill de bli fler men eftersom de oftast håller sig till sig själva får de ingen möjlighet till ökning, detta isolerar de och leder till den inskränkthet jag just talar om.

Jag tror jag har missat en del argument i denna text, om jag kommer på något så ska jag skriva lite extra.

Advertisements

4 responses to “Anarkistisk elitism

  1. Om man inte har någon tydlig struktur så ökar risken för enmansshower. Demokrati och centralismen är en motsättning som måste hanteras lite olika beroende på behovet. Tar man bort centralismen ur den revolutionära rörelsen så blir det bara en massa lokala ofarliga lekstugor kvar. Sen det här med att springa före, skall vi inte dra med oss folket, om vi springer före så gör vi väl fel? Ideologiskt är man kanske före och tar smällarna i täten men om du lämnar folket bakom dig så har du väl sprungit för snabbt?

    • Jag argumenterar självklart inte för att vi ska arbeta isolerade från folket, det går ju inte. Jag menar dock att vi som Leninister vill vara en ledning, detta blir på ett vis att springa före klassen. Att springa förbi kan vara att överhuvud taget organisera sin rörelse, att bilda varandra, att organisera för en revolution, så har många iallafall använt det. Man kan dra med när man springer förbi, jag tror bara att det är två olika formuleringar av samma sak. Sen så vill vi ju självklart som maoister att denna ledning alltid ska stärka sina band med klassen och ständigt utöva masslinjen, vi får inte isolera oss själva från klassen. Kanske borde använda dra med istället. När man tänker på det så var nog att springa förbi klassen just det SUKP(b) gjorde.

  2. “När man tänker på det så var nog att springa förbi klassen just det SUKP(b) gjorde”. Vad menar du med det?

    • De sprang förbi klassen till den grad att de blev helt isolerade från den, detta påskyndade byråkratiseringsprocessen och förenklade en kontrarevolution i partiet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s