Revolutionär Organisering

Jag hoppas att skriva en längre text om detta snart, det är ett av de mest relevanta (och bredaste) ämnen som finns.

Jag tänker för det första ta upp formerna för organisering. Många partikommunister ser partibygget som den omedelbara uppgiften, man har oftast byggt organisationer som själva strävar efter att bli partiet. Det blir väldigt problematiskt. Jag tror på partibygge men inte på att en särskild organisation ska bygga ett helt nytt parti, vi är inte ännu i en sådan situation att vi kan skapa ett stort revolutionärt parti. Det som är viktigt för oss nu är att stärka banden mellan olika revolutionära grupper och bygga en enhet ur vilken det nya partiet kan uppstå. Det är naturligt för ett parti att sträva efter inflytande, efter makt, det är en av huvudanledningarna till att de flesta revolutionära partier i längden blivit revisionistiska och reformistiska, de har bara blivit byråkratiska apparater eftersom att de inte haft en sådan situation att de kan ha ett verkligt revolutionärt arbete. Idag måste vi alltså kunna organisera oss på lokal nivå, gräva där vi står och ur det bygga en större enhet på nationell nivå. Vi kan inte, särskilt inte i detta stadiet utgå från nationella riktlinjer gällande våran organisering, situationen ser helt annorlunda ut på olika platser, såklart går ändå vissa saker att applicera.

En annan viktig fråga är arbetsformer. Arbetsformer är och får aldrig bli dogmer. Vi måste kunna utveckla även de. Vi måste alltid utvärdera det vi gör och inte hålla oss till något bara för att vi känner oss bekväma med det. Många sitter fortfarande fast i att sälja tidningar och rituellt gå på helt meningslösa möten. Många utav de nuvarande arbetsformerna passiviserar och ger oss heller inte någon framgång. Det stora problemet är att våra nuvarande arbetsformer är inåtvända och inte engagerar oss i verkliga kamper. Vi måste som jag förut sagt gräva där vi står och utgå från vilka problem som finns för att kreativt utveckla nya arbetsformer.

Mer kommer strax…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s