Nostalgisk klassanalys

Varning! Anti-Leninister kan känna sig förolämpade!
Många inom vänstern tänker fortfarande på industriarbetare när de tänker arbetare, de ser fortfarande industriproletariatet, ett nu priviligerat skikt av arbetarklassen som det mest revolutionära. Idag faller fler och fler ner i trasproletariatet, ett skikt inom arbetarklassen som också ökar i revolutionär potential, det är idag trasproletariatet som har lett de största upproren i Sverige. Många gammelkommunister svarar då med att det var omedvetna och meningslösa uppror. Ja! Om kommunisterna skiter i att agitera och organisera så kommer ingen eller någon annan att göra det. Och någon annan är i 99% av fallen fascister eller fundamentalister. Folk blir inte kommunister av sig själva, de blir inte revolutionärer av sig själva. Hur fan hade den ryska revolutionen gått om bolsjevikerna (eller någon annan fraktion) suttit och väntat på att folk skulle bli revolutionärer. Vi måste agitera, vi måste organisera, inte heller cellerna på industrierna kom till av sig själva. Det jag tror jag försöker komma fram till är att industriprollar inte är mer revolutionära av sig själva.
Jaja, tillbaka till industriromantiken. Den nostalgiska klassanalysen är inte enbart onödig men också kontraproduktiv. Kamrater undervärderar sig själva, man har på nåt sätt inbillat sig att enbart en industriarbetare kan cellorganisera och strejka. Då tror inte heller dessa kamrater på att organisera på sina egna arbetsplatser eftersom att de anser det vara ”fel plats”. Det går dåligt från början när man fotrsätter följa denna gamla klass-analys och man vägrar annpassa sig, det innebär att man aldrig kommer kunna gå framåt, som med all dogmatism. En sista grej, jag hatar inte på industriarbetare, jag kallar de inte för småborgare och jag förnekar inte att de är just arbetare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s