Stalinism och byråkratisering (och lite till)

Stalin-ScottScheid_2223510a

Är jag stalinist?
Nej, enligt min egen definition är jag inte en stalinist, på samma gång menar jag att det existerar en stalinstisk strömning, detta är en strömning som blint aksepterar den problemlösning som existerade under stalin-eran som en korrekt sådan, en rörelse som dogmatiskt tolkar den leninistiska partivägen. Dogmatiska Stalin-försvarare helt enkelt.
Jag försvarar ändå Stalin som en aktiv deltagare i det socialistiska uppbygget i sovjetunionen, en viktig teoretiker och strateg. Stalin tas ofta upp som skyldig för den byråkratisering som pågick, det folk då inte inser är hur Stalin och hans gruppering inom bolsjevikpartiet aktivt motarbetade denna process. De problem som Sovjet stötte på började redan utvecklas när landet grundades, en stat kommer utveckla en byråkrati om man inte motarbetar detta, då kan det inte heller vara staten som ska motarbeta det, den föder själv upp problemet, det måste vara massorna som leder denna kamp. Detta insåg inte Lenin och Stalin, iallafall inte väl noga. Stalin talade mycket om att motarbeta byråkratisering men det fanns ingen fungerande strategi för just detta. Precis som att Marx och Engels talade om revolution, socialism och kommunism var ännu enbart en grund för förståelsen av kapitalismen lagd, sedan la Lenin och Stalin grunden för en förståelse av revolutionen och socialismen, Mao la grunden för en förståelse av socialismens utveckling mot kommunismen och relationen mellan partiet och massorna, alla teoretikerna talade om de teorier som skulle komma efter de men gav de inte en strategisk grund, därför är det dumt att till exempel kalla masslinjen för Lenins teori, han må ha lagt en grund men utvecklade den inte, Lenin och Stalin såg problemen som de ställdes inför men såg inte fullt hur de skulle lösas. Varför? Det fanns inte några tidigare erfarenheter och detta var inte ett problem man tidigare ställts inför. Hur ska man lösa ett problem man inte känner till?

Stalin om masslinjen:

Det innebär för det andra att enbart vår egen, ledarnas erfarenhet inte räcker för att utöva en riktig ledning. Det är följaktligen nödvändigt att komplettera vår, ledarnas erfarenhet, med massornas, med partimedlemmarnas, med arbetarklassens, med folkets erfarenhet

Det innebär för det tredje att vi inte för ett ögonblick får försvaga eller än mindre bryta våra band med massorna.

Det fanns fortfarande under denna period ett problem med partidogmatism och man var inte kapabla till att knyta ett verkligt fungerande band mellan massorna och staten, man hade utvecklat en problemlösning som isolerade partiet från massorna, genom att “förvandla partiet till en ointaglig fästning”, som Stalin själv sa, så förenklade man ett kontrarevolutionärt maktövertagande.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s