Fascismens grund i samhället

Som jag sa i min första artikel så har mycket folk radikaliserats och den revolutionära militansen har även ökat bland ”vanligt folk”, på samma gång står fascisterna vid fronten, vi kan kalla det för en kedjereaktion eftersom båda situationerna har drivit på varandra, varför är det möjligt för fascisterna att nå framgångar så lätt?
Som vi vet är fascismen inte någon ideologi i opposition till den nuvarande samhällsordningen, den är snarare den mest radikala försvararen av denna ordning, när det uppstår ”krissituationer” (ofta revolutionära situationer) så har många gånger de fascistiska grupperna tagit ledningen och framställt sig själva som de progressiva, de som vill ha en verklig radikal förändring, hur är det möjligt?
Fascisterna har varken behov utav någon konkret teori eller någon slipad argumentation, de förlitar sig på den reaktionära kultur som till en stor del lever kvar i Sverige, de förlitar sig på kulturell efterblivenhet, det är alltid lätt för reaktionärer att försvara sin ideologi och sina mål eftersom dem bygger på något som redan etablerats. Därför går inte fascismen i sig att bortargumentera eller ta bort, den har naturligt växt fram som ett försvar för det hierarkiska samhälssystemet, dess grund i samhället försvinner med den borgerliga hegemonin och resten av den kvarlevande reaktionära kulturen. Fascismen kanske vill upprätta en ny statsmakt men det enda radikala med den är hur radikalt den försvarar bakåtsträvande, förlegade idéer och den redan upprättade samhällsordningen. Fascisternas rötter som håller uppe de kommer direkt ur en tusenårig reaktionär kultur som lever kvar i de flesta länder. Detta är ett av de största problem marxister och andra antikapitalistiska strömningar stöter på när man agiterar för folket, marxismens idéer är inte där från början, vi kan inte bara komma med enkla svar eftersom svaren inte förut funnits för de flesta, vi blir oftast fostrade genom rasistiska och reaktionära idéer. Alltså går inte fascismen att avskaffa utan att vi avskaffar hela det kapitalistiska systemet, detta var en utav de lärdomar vi kan dra från den kinesiska kulturrevolutionen, om vi vill motarbeta reaktionära strömningar i samhället måste vi förändra hela samhället i grunden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s